Obsługa Inwestycji
Telefon Adres N I P Regon NONE e_mail Dokumenty HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Obsługa Inwestycji

Oferujemy wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę:

 • Mapy zasadnicze do celów projektowych,
 • Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów,
 • Uzyskanie warunków dostaw: energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu,
 • Uzyskanie warunków technicznych zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • Pomoc w wyborze projektu budynku mieszkalnego - projekt gotowy lub opracowanie projektu indywidualnego,
 • Projekty budynków gospodarczych /garaże, wiaty, budynki inwentarskie, składowe,
 • Opracowanie projektu technicznego zagospodarowania terenu,
 • Projekty branżowe przyłączy: wodny, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu,
 • Projekty instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu i centralnego ogrzewania,
 • Uzyskanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji,

Ponadto:

 • Kosztorysy budowlane,
 • Pełnienie funkcji inwestora zastępczego,
 • Pełnienie funkcji kierownika budowy,
 • Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze budynków, budowli i uzbrojenia terenu,

Projekty budowlane

Na zamówienie wykonujemy projekty budowlane:

 • Budynków mieszkalnych, w tym rozbudowy budynków istniejących,
 • Budynków gospodarczych /garaże, wiaty, budynki inwentarskie, składowe/,
 • Budynków usługowych, handlowych i gastronomicznych,
 • Budynków przemysłowych /produkcyjnych i magazynowych/.

Wykonujemy również:

 • Projekty technologiczne dla budynków i lokali: gastronomicznych, produkcyjnych. handlowych

Usługi Geodezyjne

Pośredniczymy w usługach geodezyjnych przy:

 • Podziałach działek /nieruchomości/,
 • Wznowieniu granic,
 • Aktualizacji map zasadniczych do celów projektowych,
 • Tyczeniu budynków i przyłączy,
 • Inwentaryzacji powykonawczej budynków i przyłączy.
Ekspert s.c. - Jadwiga Musiał, Radosław Musiał - NIERUCHOMOŚCI