Telefon Adres N I P Regon NONE e_mail Dokumenty HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Pliki do pobrania


Wniosek o wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Wniosek o wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Wniosek o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Wniosek o pozwolenie na budowę Wniosek o pozwolenie na budowę

Jeżeli przyłącza mediów wymagają przejścia przez działki sąsiadów, należy uzyskać pisemną zgodę właścicieli. W przypadku przejścia przyłączy przez drogę należy złożyć odpowiednie wnioski w urzędzie. Wnioski przejścia przyłączy (prąd, gaz, woda i wjazd) przez drogę Gminną:


Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza elektrycznego przez drogę gminną Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza elektrycznego
przez drogę gminną
Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza gazowego przez drogę gminną Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza gazowego
przez drogę gminną
Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza wody przez drogę gminną Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza wody
przez drogę gminną
Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza kanalizacji przez drogę gminną Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza kanalizacji
przez drogę gminną
Wniosek o decyzję na wykonanie zjazdu z drogi gminnej Wniosek o decyzję na wykonanie zjazdu z drogi gminnej

Oświadczenia kierownika budowy:


Oświadczenie osoby uprawnionej o przyjęciu obowiązków kierownika budowy Oświadczenie osoby uprawnionej o przyjęciu obowiązków kierownika budowy
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
Zgłoszenie budowy Zgłoszenie budowy
Oświadczenie kierownika o zakończeniu robót budowlanych Oświadczenie kierownika o zakończeniu robót budowlanych
Zawiadomienie o zakończeniu budowy Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Wniosek o Pozwolenie na Użytkowanie Obiektu Budowlanego Wniosek o Pozwolenie na Użytkowanie Obiektu Budowlanego
Ekspert s.c. - Jadwiga Musiał, Radosław Musiał - NIERUCHOMOŚCI